Oferta

22 autocysterny

do transportu asfaltu, oleju opałowego, mazutu ADR. 

30 silosów

do materiałów sypkich

5 autocystern chemicznych

do przewozu siarki płynnej oraz innych ADR